Dostawca serwisu

Mirai Motors Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Wolności 1
41-800 Zabrze

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr KRS: 0000546194
Numer  identyfikacji podatkowej: 548-277-34-35
Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000,00 PLN